Contact Us

Ultra Graphic Transfer Ltd

Address: Flat D, 14/Floor, Tak Wing Industrial Building,No. 3, Tsun Wen Road,Tuen Mun, N.T.,Hong Kong 
Contact Phone: (852) 2469 2086
Fax Number: (852) 2466 2938
Email:hk.office@ugt.com

香港辦公室地址

Ultra-Graphic Transfer Co.LTD

Address: No. 2, 18 Jiangxi Road, Long Di Village, Sha Chuang Chieh, Shi Tan Zhen, Zheng Cheng Shi, Guangdong Province, China (Postal code: 511 328) 
Contact Phone:(8620) 82882227

Email : china.office@ugt.com

國內廠房地址